Sportfysiotherapie in Nijmegen - Fysiotherapie Jager van der Kamp te Nijmegen

Sportfysiotherapie is in eerste instantie bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens het sporten of daarbuiten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening willen hervatten. Daarnaast is deze manier van therapie vaak ook geschikt voor klachten buiten het sporten.

Na aanleiding van een gesprek en lichamelijk onderzoek wordt er bepaald wat de mogelijke oorzaak is van de klacht. In aanvulling op het standaardonderzoek wordt er binnen de sportfysiotherapie specifieker gekeken naar de eisen van de sport. Wat wordt er binnen de sport verwacht op het gebied van uithoudingsvermogen, kracht, snelheid en sport-specifieke eigenschappen? En uiteraard hoe wordt het aangedane weefsel binnen deze sport dan belast?

Door het volgen van speciale trainingsprogramma’s en protocollen wordt de belastbaarheid van het aangedane weefsel vergroot. Zo zijn er voor de verschillende weefsels (bv: bot, spier, pees, kraakbeen) specifieke protocollen. Door het verbeteren van de belastbaarheid van het aangedane weefsel kan het de grotere belasting van de sportactiviteit weer beter verdragen, oftewel de klachten zullen afnemen. Naarmate de revalidatie vordert, gaat de training steeds meer richting de specifieke eigenschappen van de sport.

Binnen de trainingen maken wij gebruik van de zogeheten vrije gewichten. Door het trainen met halters en halterstangen wordt er namelijk meer stabiliteit en coördinatie gevraagd dan tijdens het trainen op fitnessapparatuur. Daarnaast wordt stabiliteit van de romp gevraagd. Dit komt overeen met het bewegen tijdens de sport, maar ook tijdens het bewegen in het dagelijks leven. Bij instabiliteit van de romp verlopen activiteiten, zoals het werpen van een bal, minder goed.

Een zeer belangrijk ander voordeel van het werken met vrije gewichten is de enorme hoeveelheid te beoefenen variaties. Zo kunnen wij, afhankelijk van de mogelijkheden van de patiënt, het bewegingsverloop, de uitgangshouding en de uitvoering daarvan aanpassen, zodat deze overeenkomen met de doelstellingen van de revalidatie. De mogelijkheden om de oefeningen een functioneler karakter te geven, zijn daardoor onuitputtelijk.

De actieve stabiliteit moet bij het onderzoek en revalidatie worden betrokken. Testen en trainingen met apparatuur, waarbij de diverse lichaamsdelen worden gefixeerd, zijn a-functioneel, leveren niet-relevante gegevens op en zijn als onderbouwing van een therapie dan ook weinig zinvol.

De benodigde tijd om weer tot volledige sportbeoefening te komen, wordt niet alleen gedicteerd door het aangedane weefsel, maar ook door factoren zoals algemene belastbaarheid, conditie, voeding en stress.

©2019 Jager van der Kamp | Development & hosting: SBIS Webservices