Iso 9001/HKZ certificering

datum: 1-4-2009

In maart is ons centrum gestart met het verkrijgen van een HKZ certificering, welke wij eind 2009 verwachten te hebben gerealiseerd. Bij HKZ-certificatie toetst een externe Certificerende Instelling (CI) of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Deze toetsing vindt plaats door een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde certificatie-instelling. De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht instellingen om 'verantwoorde zorg' te leveren. HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar wordt. En stelt zorginstellingen daarmee in staat om hun aanbod voortdurend te verbeteren.

««terug

©2019 Jager van der Kamp | Development & hosting: SBIS Webservices