Manueeltherapie in Nijmegen - Fysiotherapie Jager van der Kamp te Nijmegen

Manuele therapie is een vorm van therapie welke wordt toegepast bij lichamelijke klachten waarbij een verminderde beweeglijkheid van gewrichten ten grondslag ligt aan de klacht. Een bewegingsstoornis van een gewricht ontstaat door een veranderde gewrichtsfunctie. Deze veranderde gewrichtsfunctie kan van invloed zijn op het desbetreffende gewricht maar ook op andere gewrichten en daardoor op het hele functioneren van het lichaam. Ieder mens is verschillend en ieder gewricht van een persoon is uniek met zijn eigen karakteristieken. Daar ten gevolge van heeft iedereen zijn eigen beweeglijkheid en bewegingsvoorkeuren. Ons werkterrein bestaat uit het waarnemen van deze bewegingsvoorkeuren, individuele verschillen en plaatsen van de individualiteit binnen het klachtbeeld om zo een diagnose te stellen en een behandelplan te formuleren.
Manuele therapie komt in diverse vormen voor. Nederland kent een aantal voorname richtingen in de manuele therapie. Onze praktijk handelt voornamelijk volgens de methode van der Bijl/de Utrechtse school. Van der Bijl is de grondlegger van de manuele therapie in Nederland.

Gemiddeld genomen zijn er tussen de 4 en 8 behandelingen manuele therapie noodzakelijk om een of meerdere bewegingsbeperkingen te verminderen/ op te lossen. Het kan noodzakelijk zijn om na de sessies manuele therapie nog fysiotherapie in de vorm van functionele training te ondergaan.

Onze fysiotherapeuten zijn opgeleid op diverse opleidingen zoals de Marsman Stichting, Mulligan-concept, DAM aan de hogeschool van Leiden, manuele therapie volgens Maitland en de School voor Manuele Therapie Utrecht. Voor verdere informatie over onze behandelmethodes in de manuele therapie verwijzen wij u naar de pagina links op onze website.
Tevens zijn onze therapeuten geregistreerd in het kwaliteitsregister voor manuele therapie.

©2019 Jager van der Kamp | Development & hosting: SBIS Webservices