Fysiotherapie in Nijmegen - Fysiotherapie Jager van der Kamp te Nijmegen

Van oudsher is fysiotherapie een breed vakgebied. Fysiotherapie komt voor uit 3 deelgebieden; krankengymnastik, fysische therapie en massage. In onze praktijk in Nijmegen kiezen wij er bewust voor om mensen te behandelen d.m.v. actieve revalidatie. Actieve revalidatie is eigenlijk training van het menselijk lichaam en komt voort uit de oefentherapie, voorheen krankengymnastik geheten. De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van de mobiliteit van een gewricht, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Bij bepaalde klachten begeleidt hij patiënten bij het leren leven met een beperking en helpt hij bij een terugkeer in het arbeidsproces. Onze fysiotherapeuten behandelen patiënten, met of zonder een verwijzing van een arts. Naast de curatieve behandeling zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.
Fysiotherapie start met een intake. Mocht u via de Directe Toegang Fysiotherapie binnenkomen wordt er eerst een screening verricht door de fysiotherapeut. De intake bestaat uit een vraaggesprek (anamnese) en uitvoerig lichamelijk onderzoek. Daarnaast worden uw persoons-, verzekerings- en verwijsgegevens opgenomen. Sluit onze expertise aan op de aard van uw klacht, dan gaan wij over tot het opstellen van een behandelplan. U kunt uitgaan van een behandelfrequentie van 2 tot maximaal 3 consulten per week.

Zoals als eerder is genoemd is actieve revalidatie het hoofdbestanddeel van onze fysiotherapeutische interventies. Om tot actieve revalidatie te komen moeten een aantal randvoorwaarden goed zijn. Een voorbeeld is dat er een wenselijke gewrichtmobiliteit aanwezig is. Het kan dus noodzakelijk zijn om eerste enkele behandelingen manuele therapie in te zetten voordat er tot actieve revalidatie over kan worden gegaan.
De actieve revalidatie vindt plaats via richtlijnen waarbij op een protocolmatige manier wordt gewerkt en kan ieder individu zijn of haar niveau het gewenste belastbaarheidniveau bereiken.

Bij geen of onvoldoende behandelresultaat op de evaluatiemomenten zal met u worden besproken wat de vervolgstappen kunnen zijn. Dit kan zijn dat u bijvoorbeeld terugverwezen wordt naar de huisarts of specialist voor verder diagnostisch onderzoek.

Onze therapeuten in Nijmegen zijn geregistreerd in het B.I.G. en kwaliteitsregister. Wij werken volgens de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.
Verdere informatie over ons beroep vindt u op de website van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie welke u kunt vinden op de pagina links

©2019 Jager van der Kamp | Development & hosting: SBIS Webservices